Historie

Najaden er på plass i Fredrikstad og
er Norges fullrigger nummer tre, etter
«Christian Radich» og «Sørlandet».