Fullriggeren Najaden er under løpende restaurering. Skuta benyttes til arrangementer samtidig som den utbedres. For å beskytte skuta og for å forlenge arrangementsesongen ønsket vi å finne en takløsning som kunne være stabil nok til å tåle vær og vind og samtidig være funksjonelt og estetisk. Vi søkte DnB Sparebankstiftelsen, og fikk innvilget kr 1 000 000 i 2021. Vi fikk også kr 488 000 fra Riksantikvaren. I 2022 engasjerte vi Fremek til å levere takkonstruksjonen, og Isegran Fartøyvern og Måneproduksjoner til å utføre arbeidet, sammen med våre dugnadsfolk.

Taket er nå ferdig, og denne våren kan vi ønske gjester velkommen til arrangementer med værgaranti!