Dugnader

For å ta vare på og restaurere
Najaden er vi helt avhengig av frivillige.
Vi har dugnader hver tirsdag
fra kl 18.00. til 20.00.