VELKOMMEN TIL NAJADEN

Siden sin ankomst sommeren 2014 har Najaden vært et samlingspunkt for museumshavna på Isegran i Fredrikstad.
Flaggskipet er i dag et flytende kulturminne og en arena for maritime arrangementer.

Riksantikvaren har gitt Najaden vernestatus og den restaureres i henhold til antikvariske prinsipper.
Når den er ferdig rigget vil den være verdens eldste seilende skute av sitt slag.
I mellomtiden tilbys unike opplevelser ombord, det være seg omvisninger, bespisning, foredrag, konserter, eller firmaarrangementer.