Leiebetingelser for Fullriggeren Najaden

Generell informasjon

Skuta driftes og leies ut av Foreningen Fullriggeren Najaden. Booking av Fullriggeren Najaden skjer via Mormors Café (se kontaktdata lenger ned)

Priser

Utleie for hel dag (bryllup, konfirmasjon etc) med tilgang til skuta dagen i forveien og i etterkant:
Fra kr 7 500 
Utleie for kvelds- eller dagsarrangement:
Fra kr 5 500 

Kveldsarrangement skal være avsluttet senest kl 02:00.

Det gis tilgang til skuta for  pynt etc etter nærmere avtale og så sant det er mulig.

Avbestilling:

  • Vederlagsfri avbestilling kan skje inntil 50 dager før arrangementet
  • 30 – 59 dager: 20 % kanselleringsgebyr
  • 14– 29 dager: 50 % kanselleringsgebyr
  • 13 – 0 dager: 100 % kanselleringsgebyr

Servering

Mormors Café i Fredrikstad har for tiden rettigheter til servering ombord. I tilfeller hvor de ikke har kapasitet, kan øvrige leverandører brukes etter avtale med Najaden. 

Kapasitet

Skuta har kapasitet til 130 personer på dekk eller 60 personer under dekk.

Skjenking

Cateringleverandør er ansvarlig for skjenkebevilling og regler i forhold til bruk av alkohol. Overstadig berusede personer vil bli bortvist av serveringsleverandør og ordensvakt.

Skader / Risiko

Skader/brekkasje ombord på skuta skal meldes til Foreningen Fullriggeren Najaden umiddelbart.

-Skader på inventar og utstyr dekkes av leietager. Utleier sjekker inventar og utstyr i   fellesareal før og etter hvert arrangement.

– Skotøy med stiletthæler ombord er ikke tillatt.

– Røyking eller åpen ild ombord er ikke tillatt

Overtagelse/avlevering av lokalet

Overlevering av nøkler avtales direkte med Foreningen Fullriggeren Najaden.

Leveres ikke lokalet tilbake i den stand som avtalt, blir leietager belastet kostnaden for å bringe lokalet tilbake i den stand det var ved overtagelse.

Leietager har ikke lov til å utføre reparasjoner på skuta selv. Dette blir utført av profesjonelle.

Ordensvakt

Ordensvakt fra Foreningen Fullriggeren Najaden eller Mormors café er pålagt ved alle arrangement. Sikkerhetsansvarlig er pliktig til å informere om sikkerheten ombord i forkant av alle arrangement.

Øvrige bestemmelser

-Det er ikke tillatt å fjerne utstyr eller inventar fra skuta.

-Røyking er kun tillatt ute på anviste plasser.

– Høyt lydnivå på musikkanlegg med mer, som kan være til sjenanse for andre leietakere på Isegran eller naboer (etter kl. 23.00) skal ikke forekomme. Fullriggeren Najaden ligger tett inntil boligområde og omfattes av normale regler for oppførsel i offentlige rom. Arrangementer på Fullriggeren Najaden skal være avsluttet innen kl. 00.30 (gjelder under dekk)

Befaring

Befaring av Fullriggeren Najaden avtales med Mormors Café. Det anbefales å gjøre en befaring av skutas fasiliteter i forkant av alle arrangement.

Restriksjoner

Utendørs er det et generelt forbud mot bruk av åpen ild; så som fakler, fakkelbokser. Utendørs lykter med stearinlys kan benyttes.

Det gjøres oppmerksom på at skuta er under restaurering og har vernestatus fra Riksantikvaren.

For booking kontakt: Camilla Olsen på Mormors Café, camilla@mormorscafe.com.