ØNSKER DU Å BLI MEDLEM?

Da er du med og støtter restaureringen av Norges tredje fullrigger! Najaden har sin faste plass på Isegran i Fredrikstad. Vi trenger all støtte og hjelp vi kan få, både gjennom spons, tjenester, medlemsskap og villige hender.

HVA DU FÅR

Du vil få rabatter på arrangementer ombord og på leie av skuta til egne arrangementer. Du kan få direkte informasjon om hva som skjer på mail og sms om du vil. Først og fremst blir du med i en hyggelig og sosial gjeng med ildsjeler som vil bevare den maritime kulturaven vår.

PRIS

Den årlige prisen er kr 350 for enkeltmedlemmer og kr 700,- for familier. (Våre venner i Halmstad, byen Najden kommer fra, vil få en egen grupperabatt ved henvendelse til oss dersom dere er 5 personer eller mer som melder dere inn samtidig.)

INNMELDING

Elektronisk innmelding HER

Du kan også sende en e-post til maya@visitfredrikstadhvaler.com så mottar du en faktura.