SKUTA

FULLRIGGEREN NAJADEN

På denne siden vil vi dele historie
og informasjon rundt Norges 3 største fullrigger.