Årsmøte 2019

Årsmøte 2019 holdes på riggverkstedet på Isegran, Fredrikstad, mandag 25. mars kl 1800.

Omorganisering

Najadenprosjektet har vært gjennom en nødvendig omstrukturering. Vi har gått fra å være et aksjeselskap til å bli en medlemsforening. Vi har skiftet styre og vi har opprettet en rekke komiteer som skal jobbe mer intensivt med alle oppgavene framover. Den nye modellen har kommet opp etter en serie med strategiske workshops vi holdt høsten 2017. De var veldig nyttige, så tusen takk til alle dere som deltok der.

Visjon og mål

Vi har som mål at Najaden skal være sjødyktig og seilklar i 2032, sånn at skuta kan delta i Tall Ships Races. Før det må også foreningen vår og innsatsen rundt skuta bli sjødyktig. Men vi er opptatt av mer enn det. Strategien rundt innsatsen er forsøkt forklart i modellen nedenfor. I tillegg til å ta vare på skuta, er vi opptatt av av å formidle kulturarven vår, og å bygge fellesskap, glede og stolthet rundt prosjektet. Håpet er også å kunne bidra med noen helt nye tanker og ideer, rett og slett være litt innovative sammen med sponsorer og samarbeidspartnere som liker hårete mål og sjøsprøyt i luggen. 🙂

 

Et eget medlemssystem kommer!

Høsten 2018 kommer vi med et eget medlemssystem som skal gjøre det enklere å bli medlem og frivillig, og litt lettere og morsommere å delta i foreningsarbeidet. Vi jobber kontinuerlig i styret og i komiteene med ulike oppgaver. I flere komiteer trenger vi også flere folk som vil være med og gi en hjelpende hånd og ikke minst tenke noen lure tanker for å skaffe mer penger. Så meld deg om du er interessert! Vi har komiteer som jobber med sponsorater og økonomi, med kulturminnevern og praktisk arbeid på skuta, med markedsføring, med arrangement og med sikkerhet. Og kanskje enda noe mer…

Styret

Dagens styre (2018) består av følgende personer:

  • Alexander Hermansen (leder)
  • Pål Romberg (økonomi og spons)
  • Ann-Jorid Pedersen (sekretær)
  • Fredrik Engh (markedsføring)
  • Maya Nielsen(arrangement)
  • Frank Nilsen (dugnadsarbeid ombord)
  • Knut Sørensen (kulturminneforvaltning mm)
  • Tønis T. Sørensen (sikkerhet)