Årsmøte 2020

Årsmøte 2020 ble avholdt digitalt 4.mai 2020

Styret

Dagens styre  består av følgende personer:

Per Andersen – leder (HMS)

Thor Ole Fondgaard – nestleder (spons)

Camilla Olsen – kasserer (Booking av arrangementer)

Maya Nielsen – sekretær (web)

Mette Bråthe – (ansvarlig for interne arrangementer)

Knut Sørensen – (Offentlige søknader, oppfølging av vernestatus mm)

Alexander Hermansen – (medlemsarbeid, dugnader)

Frank Nilsen – (dugnader)

Wenche Hvattum – (Grønn utvikling)

Visjon og mål

Vi har som mål at Najaden skal være sjødyktig og seilklar i 2032, sånn at skuta kan delta i Tall Ships Races. Før det må også foreningen vår og innsatsen rundt skuta bli sjødyktig. Men vi er opptatt av mer enn det. Strategien rundt innsatsen er forsøkt forklart i modellen nedenfor. I tillegg til å ta vare på skuta, er vi opptatt av av å formidle kulturarven vår, og å bygge fellesskap, glede og stolthet rundt prosjektet. Håpet er også å kunne bidra med noen helt nye tanker og ideer, rett og slett være litt innovative sammen med sponsorer og samarbeidspartnere som liker hårete mål og sjøsprøyt i luggen. 🙂